NGUYỄN ĐẠM

Address: 324/10 Đường Cái Sơn, Hàng Bàng, khu vực Lợi Nguyên A, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ Phone: 0947.376.197

Address: 324/10 Đường Cái Sơn, Hàng Bàng, khu vực Lợi Nguyên A, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Phone: 0947.376.197