Ba Mien rice shop

Address: 11 Lý Phục Man, P. Bình thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh Phone:  028. 38731632 – 0938985535

Address: 11 Lý Phục Man, P. Bình thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Phone:  028. 38731632 – 0938985535