Chan Nguyen Healthy Food Shop

Address : C1 đường số 4, khu biệt thự Tấn Trường (đường Gò Ô Môi), P. Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Address : C1 đường số 4, khu biệt thự Tấn Trường (đường Gò Ô Môi), P. Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh