Huế Mitau restaurant

Address : 52 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Phone : 028. 38230767 / 0903949496

Address : 52 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Phone : 028. 38230767 / 0903949496