GẠO HOANG DÃ HỮU CƠ MAGIC

80,000

Công Ty CP TM & SX Viễn Phú đã cho ra đời thương hiệu thực phẩm hữu cơ HoaSuaFoods. Và chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ HoaSuaFoods Market & Bistro. Với mục đích cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng chuỗi thực phẩm sạch – an toàn. Đã được cấp giấy chứng nhận thực phẩm hữu cơ của Mỹ Và Châu Âu bởi tổ chức Control Union của Hà Lan. Cũng như các dịch vụ đi kèm với phương châm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cũng như góp phần xây dựng một môi trường xanh.

GẠO HOANG DÃ HỮU CƠ MAGIC
GẠO HOANG DÃ HỮU CƠ MAGIC

80,000

[X]