GẠO TRẮNG JASMINE HỮU CƠ

65,000

Gạo trắng hữu cơ Jasmine sản phẩm mới mang thương hiệu HoaSua của công ty Viễn Phú. Được canh tác hữu cơ không sử dụng hóa chất, chất tăng trưởng.
Gạo có đặc tính mềm, dẻo và thơm

GẠO TRẮNG JASMINE HỮU CƠ

65,000

[X]