GIÁ TRỊ CỦA THỰC PHẨM HỮU CƠ

Theo Tạp chí Dinh dưỡng, trái cây và rau quả hữu cơ có thành phần dinh dưỡng cao hơn sản phẩm được canh tác hóa học. Táo, lúa mì, ngô, khoai tây và quả lê hữu cơ được kiểm tra trong 2 năm và kết quả thu được như sau:

  • Calcium cao hơn 67%
  • Iron cao hơn 73 %
  • Magnesium cao hơn 118%
  • Molybdenum cao hơn 178%
  • Phosphorus cao hơn 91%
  • Potassium cao hơn 125%
  • Kẽm cao hơn 60%

Ngoài ra, thịt hữu cơ không những sạch mà còn có lượng omega-3 cao gấp 5 lần.

Nguồn: http://www.antioxidants-for-health-and-longevity.com/