Nông Trại
Viễn Phú GreenFarm

Cung cấp
thực phẩm sạch,môi trường xanh

Nông trại xanh

Thực phẩm cho sức khỏe

Nâng niu sức khỏe bằng thực phẩm hữu cơ

Sản Phẩm

Chứng nhận Hữu Cơ
của Mỹ và Châu Âu

Cấp bởi tổ chức
Control Union – Hà Lan

Xem chứng nhận

Thực phẩm hữu cơ hoasuafoods

Với mục đích cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng chuỗi thực phẩm sạch – an toàn, các sản phẩm mang thương hiệu HoaSuaFoods đã đạt chứng nhận thực phẩm hữu cơ của Mỹ Và Châu Âu bởi tổ chức Control Union của Hà Lan ; cũng như các dịch vụ đi kèm với phương châm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cũng như góp phần xây dựng một môi trường xanh, sạch và an toàn.

Đảm bảo chất lượng


 100% Organic


An toàn sức khỏe


  Hàm lượng dinh dưỡng cao