Ms. Dieu – Can Tho

Address :  Lầu 1, TTTM Big C Cần Thơ, KDC Hưng Phú 1, Cái Răng, Cần Thơ Phone: 0907944055 Email : lqvinh2005@gmail.com

Address :  Lầu 1, TTTM Big C Cần Thơ, KDC Hưng Phú 1, Cái Răng, Cần Thơ

Phone: 0907944055

Email : lqvinh2005@gmail.com