Kien Food Shop

Address: Tầng 1, Quán Kiến, 143 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà nội Phone: 04.62.91.07.47 Email : kiensfood143@gmail.com

Address: Tầng 1, Quán Kiến, 143 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà nội

Phone: 04.62.91.07.47

Email : kiensfood143@gmail.com