Annam Gourmet Phú Mỹ Hưng

Address : SB2 – 1 – Mỹ Khánh 4, Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh Phone : 028. 5412 3263

Address : SB2 – 1 – Mỹ Khánh 4, Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Phone : 028. 5412 3263