Phuong Nam Food Joint Stock Company

Address : 453/86 Lê Văn Sỹ, P12, Quận 3, Hồ Chí Minh Phone : 028. 3512496

Address : 453/86 Lê Văn Sỹ, P12, Quận 3, Hồ Chí Minh

Phone : 028. 3512496