Ngọc Tâm Food Store

Address : 166 Triệu Quang Phục, P11, Q5, Quận 5, Hồ Chí Minh Phone: 0903955964

Address : 166 Triệu Quang Phục, P11, Q5, Quận 5, Hồ Chí Minh

Phone: 0903955964