BAC TRUNG NAM Joint Stock Company

Address : 321 Bà Triệu,p Hàm Rồng, TP Thanh Hóa , Thanh Hóa Phone: 0913.041.006

Address : 321 Bà Triệu,p Hàm Rồng, TP Thanh Hóa , Thanh Hóa

Phone: 0913.041.006