GIẤY CHỨNG NHẬN HỮU CƠ NĂM 2014

GIẤY CHỨNG NHẬN HỮU CƠ NĂM 2014

Theo quy định bắt buộc của các tổ chức chứng nhận hữu cơ quốc tế; thì cứ 01 năm doanh nghiệp nuôi trồng, sản xuất, canh tác hữu cơ phải được kiểm định đăng ký & cấp mới chứng nhận hữu cơ 1 năm, 1 lần.  Giấy chứng nhận hữu cơ của CÔNG TY CP […]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI BAO BÌ SẢN PHẨM MỚI

THÔNG BÁO THAY ĐỔI BAO BÌ SẢN PHẨM MỚI

Sau khi nghiên cứu thị trường, tổng hợp ý kiến phản hồi từ khách hàng, đồng thời để chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, tương xứng với thương hiệu quốc tế, giúp khách hàng dễ dàng phân biệt và chọn mua các sản phẩm HoaSuaFoods, Viễn Phú chính thức thay đổi đồng bộ bao bì […]